ไปไหนดี เที่ยวราชบุรี เมืองรองต้องห้ามพลาด 2565

1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำที่เก่าแก่นับร้อยกว่าปีของไทยและมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศ ตั้งอยู่ใน จังหวัดราชบุรี และยังเชื่อมไปถึง จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ทำให้ประชาชนในจังหวัด ราชบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามติดต่อถึงกันโดยสะดวก ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจะเริ่มค้าขายกันตั้งแต่ 8.00-13.00 น. สินค้าที่มีให้เลือกซื้อ ก็จะมีทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกมากมาย รวมถึงสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ เป็นตลาดน้ำที่มีมนต์ขลัง เพราะเป็นตลาดน้ำที่เป็นวิถีชีวิตจริง พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ยังคงนำผลไม้จากสวนมาขายหรือรับมาจากที่อื่น ถึงแม้บางอย่างจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นวิถีชีวิตของคนย่านนี้ที่น่าไปชม….

เรือแน่นมาก โดยเฉพาะเรือนักท่องเที่ยว

กินก๋วยเตี๋ยว ชมล่องเรือ เสียอย่างเดียว เรือใช้น้ำมัน ส่งกลิ่นเหม็นตลบ

2. วัดบางกุ้ง

ตามประวัติ กล่าวว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ช่วง พ.ศ.2308 กองทัพพม่ายกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ จึงรับสั่งให้หัวเมืองปากใต้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้ง ที่ตำบลบางกุ้ง เมืองสมุทรสงคราม เรียกว่า ค่ายบางกุ้ง

    กองทัพพม่า ยกทัพเข้ามาตามลำน้ำแม่กลอง และบุกลงมาจนถึงค่ายบางกุ้ง โดยที่กองทัพของกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถต้านทานไว้ได้ค่ายบางกุ้งจึงแตก หลังจากพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ.2310 ค่ายบางกุ้งก็ตกอยู่ในสภาพค่ายร้าง 

ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้กู้เอกราช และสถาปนากรุงธนบุรีแล้ว โปรดให้ชาวจีนรวบรวมสมัครพรรคพวกมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายเก่าที่บางกุ้ง จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ค่ายจีนบางกุ้ง นั่นเอง

จุดเด่นความสวยงามของวัดบางกุ้ง นี้ที่แตกต่างจากวัดอื่นก็คือ โบสถ์ปรกโพธิ์ โบสถ์ของวัดถูกต้นไม้ใหญ่ 4 ชนิดปกคลุมอยู่ ได้แก่ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร และต้นกร่าง ถือเป็นโบสถ์ในต้นไม้แห่งเดียวในประเทศไทย และคาดว่าน่าจะมีอายุราว 200 กว่าปีเลยทีเดียว

3. วัดมหาธาตุวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง เดิมเรียกว่า “วัดหน้าพระธาตุ” “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง 12 วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

อาคารพระวิหารมีพระพุทธรูปปูนปั้นแกนหินทรายขนาดใหญ่ ปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่สององค์ เรียก พระมงคลบุรี พระศรีนัคร์ประทับนั่งหันพระปฤษฎางค์ชนกัน เป็นพุทธศิลปแบบอยุธยาตอนต้นก็เรียก อู่ทองยุคหลังก็เรียก อู่ทองหน้าหนุ่มก็เรียก หันหลังให้กัน นอกจากเป็นที่สักการะประจำเมืองแล้ว ยังขออาราธนา ให้ช่วยระวังหน้าระวังหลัง ตามความเชื่อของคนในสมัยนั้น ด้านข้างทั้งสอง และด้านหน้าพระวิหาร ที่มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีวิหารขนาดเล็กภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายแดงปางมารวิชัย ประทับนั่งหันพระปฤษฎางค์ชนกัน คล้ายกับที่ในพระวิหารหลวง

3. เถ้าฮงไถ่

เป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่คู่เมืองราชบุรี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ 2476 นายซ่งฮง แซ่เตีย ได้มาพบแหล่งดินที่จังหวัดราชบุรี จึงได้ชวนพรรคพวกมาตั้งโรงงานผลิตไหน้ำปลา โอ่งน้ำไม่มีลาย กระถางต้นไม้ เป็นโรงงานแรกของราชบุรี และต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนมาถึงทายาทรุ่นที่ 3 คุณวศินบุรี(ติ้ว) สุพานิชวรภาชน์ เล็งเห็นถึงการอยู่รอดของโรงงานที่ในขณะนั้นมีการแข่งขันสูง มีโรงโอ่งเกิดขึ้นมากมายถึง 20 กว่าโรง เกิดภาวะโอ่งล้นตลาด และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คนต้องการโอ่งน้ำเก็บน้ำน้อยลง จึงได้พัฒนางานเซรามิกที่หลุดกรอบเดิมๆ ออกมาเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์ที่สวยงามร่วมสมัยและใช้สอยได้จริง ไม่ได้มีเพียงสีน้ำตาล เขียวไข่กาเหมือนเช่นแต่ก่อน แต่มีสีกว่า 600 กว่าสีในปัจจุบัน และรูปแบบแปลกใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

4. อุทยานหินเขางู

ภูเขาหินที่เรียงรายเป็นชั้นๆ ที่เกิดจากการระเบิดหินในอดีต และถูกปล่อยร้าง ปัจจุบันทางภาครัฐได้มีการทำนุบำรุงสถานที่แห่งนี้ และได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บรรยากาศช่วงเย็นสวยงามมาก ร่มรื่น เหมือนอยู่เมืองนอก

มีสะพานชมวิว มุมถ่ายภาพเยอะ

5. พิพิธภัณฑ์ราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 และได้รับการบูรณะเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในปีพ.ศ.2431 ลักษณะของอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเดิม ที่ใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร เป็นอาคารที่ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบการสร้าง มาจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการของคนในจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ยุคหินถึงยุคปัจจุบัน รวมถึงความเป็นมาของการสร้างบ้านในแต่ละยุคสมัย และมีการจัดแสดงโบราณวัตถุ ร่องรอยของอารยธรรม ศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองหลากหลายชาติพันธุ์ พร้อมทั้งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับราชบุรีในทุกด้าน

ค่าเข้าคนละ 20 บาท ปิดวันจันทร์และวันอังคาร

ห้องจัดแสดงรวมทั้งสิ้นมี 10 ห้องจัดแสดง ดังนี้

  • ห้องจัดแสดงที่ 1 (ธรณีวิทยา) : จัดแสดงแหล่งกำเนิดทรัพยากรธรรมชาติประเภทดิน หิน แร่ และรูปจำลองด้านภูมิประเทศ ของจังหวัดราชบุรี
  • ห้องจัดแสดงที่ 2 (ก่อนประวัติศาสตร์) : จัดแสดงร่องรอยหลักฐานของมนุษย์ในยุคแรก ๆ ที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยในบริเวณ จังหวัดราชบุรี โดยใช้โบราณวัตถุที่พบในจังหวัด ได้แก่ เครื่องมือหินและโลหะ
  • ห้องจัดแสดงที่ 3 (ทวารวดี) : จัดแสดงร่องรอยของวัฒนธรรมทวารวดี ที่พบในจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะเรื่องราวของเมืองโบราณคูบัว และเทือกเขางูที่เป็นที่รู้จักกันดี
  • ห้องจัดแสดงที่ 4 (ลพบุรี) : จัดแสดงร่อยรอยหลักฐานของวัฒนธรรมเขมร หรือที่นักวิชาการชาวไทยนิยมเรียกกันว่า “ลพบุรี” 
  • ห้องจัดแสดงที่ 5 (อยุธยา) : จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดราชบุรี ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา
  • ห้องจัดแสดงที่ 6 (รัตนโกสินทร์) : จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเมืองราชบุรี ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมราชจักรีวงศ์ในด้านต่าง ๆ
  • ห้องจัดแสดงที่ 7 (ราชบุรีวันนี้): จัดแสดงสภาพในปัจจุบันของจังหวัดราชบุรี 
  • ห้องจัดแสดงที่ 8 (วัฒนธรรมพื้นบ้าน) : จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และสิ่งของเครื่องใช้ที่สำคัญ ของคนกลุ่มต่าง ๆ ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยในจังหวัดราชบุรี 
  • ห้องจัดแสดงที่ 9 (โอ่งมังกร) : จัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และกรรมวิธีการผลิตโอ่งมังกร
  • ห้องจัดแสดงที่ 10 (กีฬา) : จัดแสดงเรื่องราวของนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้จังหวัดราชบุรี และประเทศไทย

6. วัดคงคาราม

วัดคงคาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม ราชบุรี อยู่ห่างจากจังหวัด 22 กิโลเมตรที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามอายุไม่ต่ำกว่า 250 ปี สวยปราณีตฝีมือช่างชั้นสูง หาชมได้ยากในปัจจุบัน เหล่าบรรดาผู้ศึกษาในจิตรกรรม จะต้องมาศึกษา คัดลอก ต้นฉบับที่นี่เป็นอันดับแรกๆ วัดคงคารามเป็นวัดมอญ สร้างขึ้นโดยพระยามอญ ซึ่งอพยพเข้ามาตามลำน้ำแม่กลองมา ตั้งถิ่นฐานอยู่เหนือเขตอำเภอโพธาราม ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ และอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรม กุฏิเรือนไทย 9 ห้องสร้างในสมัยธนบุรี ปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รวบรวมวัตถุเก่าแก่ซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นไว้ให้คนรุ่นหลัง

7. พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

วัดขนอน [ขะ-หฺนอน] เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นวัดที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ และได้รับรางวัลการขึ้นทะเบียนทางยูเนสโก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ACCU) เมื่อ มิถุนายน พ.ศ. 2550 และวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกประกาศให้ “การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอน” ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม

หนังใหญ่ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง เป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง ได้แก่ ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตรกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง ผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ประณีต เมื่อแสดงก็จะมีการนำศิลปะทางนาฏศิลปืการละคร ที่เคลื่อนไหวอย่างได้อารมณ์ ตามเนื้อเรื่อง ประกอบกับบทพากย์ บทเจรจา บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์ ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว และให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์ การแสดงหนังใหญ่จึงมีคุณค่าทางศิลปะสูง และแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยได้เป็นอย่างดี

8. ณ สัทธา อุทยานไทย

ณ สัทธา อุทยานไทย สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โอบล้อมพื้นที่กว่า 42 ไร่ด้วยต้นไม้ทั้งน้อยใหญ่อายุนับสิบปี ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่เดินทางสะดวกและใกล้กรุงเทพฯ เพียงไม่กี่ชั่วโมง อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม ตลอดจนศึกษาประวัติของผู้มีชื่อเสียงและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วเมืองไทยในรูปแบบหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์ขนาดเสมือนจริงกว่า 60 รูป ผ่านเทคนิคจัดแสดงและวิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดการจดจำที่สนุกสนานยิ่งกว่าเดิม ตอกย้ำเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่ว่า เราอยากให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนใจ มาเก็บรับเอาความสุขกลับไป

เราไปช่วงเย็น มีจัดกิจกรรมแสงสี จัดในวันพุธ – วันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 23-27 , 30 พ.ย. และ 1-5 , 7-12 , 14-18 21-25 , 28-31 ธ.ค. 2565 และ 1-2 , 4-8 , 11-15 , 18-22 , 25-29 ม.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. บัตรรรคา 300บาท

ภายใน ณ สัทธา แบ่งจุดจัดแสดงออกเป็น 8 โซนหลัก ได้แก่

– ห้องไทยสัทธา เป็นห้องแสดงภาพรวม แนวคิด และประวัติความเป็นมาของ ณ สัทธา อุทยานไทย

– จุดที่ 1 มหาราชกษัตรา เป็นจุดจัดแสดงประติมากรรมพระรูปหล่อ 3 บูรพมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชไทย

 จุดที่ 2 ณ สัทธานุสรณ์ เป็นอาคารจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญผู้เป็นต้นแบบ คนดีของแผ่นดิน กว่า 14 ท่าน

 จุดที่ 3 ณ สัทธาปฎิมา จัดแสดงประติมากรรมพระพุทธรูป 3 สมัย

 จุดที่ 4 ถ้ำพุทธชาดก เป็นถ้ำจำลองที่นำเสนอเรื่องราวขององคุลีมาล มหาโจรผู้กลับใจเข้าสู่ธรรมะ

– จุดที่ 5 อริยสัทธา จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์พระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เลื่อมใสทั่วประเทศไทย

 จุดที่ 6 สัทธาถิ่นเรือนไทย โซนบ้านไทย 4 ภาค จำลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเสมือนจริง

จุดที่ 7 ลานภิรมย์ เป็นลานกลางแจ้งที่จัดแสดงศิลปะและความงดงามของต้นบอนไซหลากหลายขนาด

9. ตัวเมืองราชบุรี

เมืองแห่งคนอาร์ต และความปกติศิลป์ พบความอาร์ตบนวิถีชีวิตของชาวราชบุรี

10. โรงแรม Space 59

โรงแรมมาตรฐานดี ราคาไม่แพง มีอาหารเช้าบริการ อยู่ใกล้ตัวเมืองราชบุรี

ห้องกว้างขวาง ตกแต่งเรียบง่าย ยังคงไว้ซึ่งความอาร์ต ใครที่ติดใจของตกแต่งสามารถซื้อได้ที่ล้อบบี้

อาหารเช้ามีให้เลือกระหว่างไข่กะทะกับข้าวต้ม ซึ่งเราเลือกกินไข่กะทะ

ที่นี่มีคาเฟ่ด้วย ใครสนใจจิบกาแฟก็ไม่ต้องไปไหนไกล

11. The resort hotel โพธาราม

โรงแรมเปิดใหม่ปี 2565 ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ณ สัทธา ห้องพักที่นี่ราคาไม่แพง แบงค์พันมีทอน มีสองอาคาร ห้องพักมากมาย ที่จอดรถกว้างขวาง

ห้องพักกว้างขวาง สะอาด ตกแต่งเหมือนคอนโด

อาหารเช้า อลังการมาก มี American breakfast และข้าวต้มแบบไทยๆ

12. ร้านอาหาร octospider

ตั้งอยู่ที่โพธารามใน Pasaya Outlet การตกแต่งแปลกตาอาหารอร่อย ราคาสูงไปหน่อยแลกกับบรรยากาศ

13. ร้านอาหารโกรกแดง

แนะนำแม่กลองใกล้ตัวเมืองราชบุรี มีไฮไลท์สำคัญเคยเป็นจุดส่งปูนบรรทุกทางเรือในสมัยก่อน จึงยังคงมีสัญลักษณ์เป็นเสาโกรกแดงถึงปัจจุบัน

บรรยากาศที่ร้านช่วงเย็นและช่วงค่ำดีมาก อาหารอร่อย ราคาไม่แพง

14. ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ คุณแหม่ม

มาราชบุรีต้องมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวไข่ มีอยู่หลายร้าน ซึ่งเราแนะนำร้านนี้ บรรยากาศร้านตกแต่งดีงามและมีอาหารหลากหลาย

15. ร้าน Thanks

ร้านอาหารและคาเฟ่ริมแม่น้ำแม่กลอง มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม บรรยากาศดีมากตกแต่งเหมือนอยูท่ามกลางหมู่แมกไม้ มีที่จอดรถหลายจุด ราคาเครื่องดื่มสูงไปหน่อยแลกกับบรรยากาศนั่งชิวๆ ริมแม่น้ำ

Leave a Reply