เที่ยวไปในอียิปต์โบราณ ตอนที่ 4 อลังการแห่งหุบผากษัตริย์และราชินี

วันนี้ เรายังอยู่กันในลุกซอร์ โดยเที่ยวกันในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหุบผากษัตริย์ (Vally of the kings) และราชินี (Vally of the queens)

ในสมัยหลัง ๆ ฟาโรห์ไม่สร้างสุสานแบบพิระมิดแล้ว เพราะมีความเสี่ยงต่อการถูกปล้นสุสาน จึงเปลี่ยนมาเป็นขุดหลุมฝังศพแทน แต่ก็ไม่พลาดถูกปล้นสุสานอยู่ดี

หน้าทางเข้าของหุบผากษัตริย์และราชินี มีเทวรูปยักษ์เมมมอนตั้งโดดเด่น รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่

ในหุบผากษัตริย์ (Vally of the kings) ค้นพบสุสานแล้ว 64 หลุม ในหลุมมีทั้งห้องฝังพระศพ ห้องเก็บสมบัติ และห้องใช้ทำพิธีฝังศพ ในหุบผากษัตริย์ Vally of the king ใช้รหัส KV

ValleyoftheKings2c
http://www.adriftskateshop.com/valley-of-the-kings-map.html

ส่วนหุบผาราชินี (Vally of the queens) ใช้รหัส QV

map3
https://trivto.deviantart.com/journal/Treasure-Valley-of-the-Egypt-Queens-from-W3-359357483

สิ่งที่น่าสนใจในหลุม คือ ภาพวาด ภาพแกะสลักเล่าเรื่องราวของฟาโรห์พระองค์นั้น

ปกติแล้ว การเข้าชมสุสานกษัตริย์นั้น ขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนสุสานไหนจะเปิดให้ชมบ้าง บางสุสานต้องจ่ายเงินเพิ่ม ซึ่งในครั้งนี้ เราได้เข้าชมตามรายการทัวร์  3 สุสานและ เสียเงินเพิ่มอีก 1 สุสานคือ สุสานตุตันคาเมน หากต้องการถ่ายภาพในสุสาน ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมอีก 300 L.E

ทางเข้าผ่านภูเขาอันเวิ้งว้าง นั่งรถรางเข้าไป

บรรยากาศของพื้นที่สุสานกษัตริย์

หลุมที่ 1 KV8  Merneptah ลูกของรามเสสที่ 2 มหาราช

หลุมที่ 2 KV11 รามเสสที่ 3 หลุมนี้สีสันสวยงาม ภาพสลักตระการตามาก

หลุมที่ 3 KV6 รามเสสที่ 4

หลุมที่ 4 ตุตันคาเมน ห้ามถ่ายรูปด้านในสุสาน ภายในสุสานเล็กมากเมื่อเทียบกับ 3 สุสานก่อนหน้านี้ ภายในมีโลงทองคำ และมีมัมมี่ของตุตันคาเมนนอนอยู่อย่างสงบ

วิหารอัตซิปสุต(Hatshepsut Temple) เป็นวิหารที่เตรียมไว้สำหรับฝังศพของฟาโรห์หญิงอัตซิปสุต แต่ด้วยการครอบราชย์โดยยกตัวเองเป็นฟาโรห์ จึงเกิดความไม่พอใจของทุสโมซิสที่ 3 ที่ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระนาง จึงทำลายเทวสถาน และรูปแกะสลักนี้ทั้งหมด เหลือเพียงร่องรอยการทำลายหลงเหลืออยู่เท่านั้น